Estonya’da yabancı bir şirketin şube kaydı

Estonya’da yabancı bir şirketin şubesi

Estonya’da bir şubeyi tescil ettirmek için, şirketin şube kurma konusunda yazılı bir karar vermesi ve şubeye bir müdür veya müdür ataması gerekir.

Şube kaydı için gerekli belgeler:
– şube müdürünün noter tasdikli başvurusu;

– şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicilinden bir alıntı;

– müdürün atanmasına ilişkin bir karar;

– tasdikli şirketin ana sözleşmesinin veya ortaklık sözleşmesinin bir kopyası;

– şubenin planlanan faaliyeti hakkında bilgi;

– telefon numaraları, e-posta adresleri.

Gerekli belgelerin noter tasdikli ve apostil tasdikli olması gerekmektedir.

Şube kaydı için zaman çizelgesi: Gerekli belgeleri Estonya Ticaret Siciline ibraz ettikten 5-10 gün sonra.

Sunduğumuz tüm hizmetler uzaktan kullanılabilir.

    Contact Form