Legal Baltic Inc OÜ to zarejestrowana w Estonii spółka, która oferuje klientom konsultacje w zakresie biznesu, doradztwo, zarządzanie i sprzedaż gotowych firm.

Najszybszym sposobem rozpoczęcia działalności gospodarczej w Estonii jest zakup gotowej fimy.

Definicja gotowej firmy zarejestrowanej w Estonii  –  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał udziałowy 2500 euro, ktora ma minimum jednego udziałowca i minimum jednego członka zarządu (udziałowcem i członkiem zarządu może być ta sama osoba).

Podatek dochodowy dla zarejestrowanych w Estonii firm wynosi  0 (w przypadku, gdy firma reinwestuje zysk).

Za naszym pośrednictwem można kupić zarejestrowaną w Estonii gotową firmę w ciągu 1 dnia roboczego (kupujący ma w celu realizacji transakcji przyjechać do Estonii, do Tallinna).

Nasze usługi:

–          Sprzedaż zarejestrowanych w Estonii gotowych firm (zawiera otwarte konto bankowe, usługę banku internetowego i usługę adresu)

–          Sprzedaż zarejestrowanych w Estonii gotowych firm posiadających już numer płatnika VAT (zawiera numer płatnika VAT, otwarte konto bankowe, usługę banku internetowego i usługę adresu)

W celu dokonania zakupu firmy prosimy o przekazanie następujących informacji: imię i nazwisko kupującego, kod ewidencyjny, data urodzenia, miejsce zamieszkania, e-mail, numer telefonu, prosimy również o przesłanie kopii paszportu lub dowodu osobistego.

Zarejestrowaną w Estonii firmę można kupić również, nie przyjeżdżając do Estonii, na podstawie pełnomocnictwa z apostille, poświadzonego przez notariusza. W przypadku zakupu estońskiej firmy na podstawie pełnomocnictwa, nie przyjeżdżając do Estonii, prosimy nas o tym poinformować – wyślemy wzór pełnomocnictwa.

–          Usługa zarządzania zarejestrowanymi w Estonii firmami, istnieje możliwość zatrudnienia w Państwa firmie naszego dyrektora;

–          Dokonanie zmian w zarejestrowanych w Estonii firmach – zmiany zarządu, właścicieli, adresu, sporządzenia nowego statutu, zmiany środków komunikacji;

–          Likwidacja i przekazanie innym właścicielom zarejestrowanych w Estonii firm – jeżeli Państwa firma ma trudności i długi, to najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie dla firmy nowego właściciela i nowego zarządzającego, któremu można będzie przekazać firmę znajdującą się w trudnej sytuacji;

–          Uzyskanie licencji i pozwoleń dla zarejestrowanej w Estonii firmy;

–          Usługa osoby kontaktowej: w przypadku, gdy członek zarządu zarejestrowanej w Estonii firmy nie jest obywatelem państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej, firma musi mieć osobę kontaktową w Estonii.

–          Znalezienie inwestorów. Posiadamy wiele projektów w Estonii, dla których poszukujemy inwestorów – w zakresie przemysłu, budownictwa, rolnictwa, nieruchomości oraz usług finansowych. W zależności od porjektu, wielkość inwestycji może wynosić od 1.000.000 euro do 150.000.000 euro;

Sprzedaż nieruchomości znajdujących się w Estonii – udzielamy klientom pomocy przy znalezieniu i zakupie nieruchomości w Estonii (domu, mieszkania, nieruchomości biznesowych, hotelu, motelu, spa-hotelu lub działki), transakcji można dokonać, nie przyjeżdżając do Estonii, na podstawie pełnomocnictwa z apostille, poświadzonego przez notariusza. W przypadku zakupu nieruchomości w Estonii na podstawie pełnomocnictwa, nie przyjeżdżając do Estonii, prosimy nas o tym poinformować –  wyślemy wzór pełnomocnictwa.

Sprzedajemy firmy zarejestrowane w następujących państwach:

Sprzedaż zarejestrowanych na Łotwie gotowych firm

Sprzedaż zarejestrowanych na Litwie gotowych firm

Sprzedaż zarejestrowanych w Finlandii gotowych firm

Sprzedaż zarejestrowanych w Szwecji gotowych firm

Otwarcie filii estońskich firm w Norwegii

–          Niezależnie od państwa, w którym firma jest zarejestrowana, likwidacja i przekazanie innym właścicielom – jeżeli Państwa firma ma trudności i długi, to najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie dla firmy nowego właściciela i nowego zarządzającego, któremu można będzie przekazać firmę znajdującą się w trudnej sytuacji;

CONTACT

original-logos-2016-Mar-4442-11940102

Sprzedaż zarejestrowanych w Estonii gotowych firm (zawiera otwarte konto bankowe, usługę banku internetowego i usługę adresu) – Sprzedaż zarejestrowanych w Estonii gotowych firm posiadających już numer płatnika VAT (zawiera numer płatnika VAT, otwarte konto bankowe, usługę banku internetowego i usługę adresu) W celu dokonania zakupu firmy prosimy o przekazanie następujących informacji: imię i nazwisko kupującego, kod ewidencyjny, data urodzenia, miejsce zamieszkania, e-mail, numer telefonu, prosimy również o przesłanie kopii paszportu lub dowodu osobistego. Zarejestrowaną w Estonii firmę można kupić również, nie przyjeżdżając do Estonii, na podstawie pełnomocnictwa z apostille, poświadzonego przez notariusza. W przypadku zakupu estońskiej firmy na podstawie pełnomocnictwa, nie przyjeżdżając do Estonii, prosimy nas o tym poinformować – wyślemy wzór pełnomocnictwa. – Usługa zarządzania zarejestrowanymi w Estonii firmami, istnieje możliwość zatrudnienia w Państwa firmie naszego dyrektora; – Dokonanie zmian w zarejestrowanych w Estonii firmach – zmiany zarządu, właścicieli, adresu, sporządzenia nowego statutu, zmiany środków komunikacji;

Najszybszym sposobem rozpoczęcia działalności pomocy przy znalezieniu i zakupie nieruchomości w Estonii (domu, mieszkania, nieruchomości biznesowych, hotelu, motelu, spa-hotelu lub działki), transakcji można dokonać, nie przyjeżdżając do Estonii, na podstawie pełnomocnictwa z apostille, poświadzonego przez notariusza. W przypadku zakupu nieruchomości w Estonii na podstawie pełnomocnictwa, nie przyjeżdżając do Estonii, prosimy nas o tym poinformować –  wyślemy wzór pełnomocnictwa. Sprzedajemy firmy zarejestrowane w następujących państwach: Sprzedaż zarejestrowanych na Łotwie gotowych firm, Sprzedaż zarejestrowanych na Litwie gotowych firm Sprzedaż zarejestrowanych w Finlandii gotowych firm Sprzedaż zarejestrowanych w Szwecji gotowych firm
Otwarcie filii estońskich firm w Norwegi