Legal Baltic Inc OÜ ir Igaunijā reģistrēts uzņēmums, kas nodarbojas ar komerckonsultāciju sniegšanu klientiem, klientu konsultēšanu, vadības pakalpoju sniegšanu un gatavu firmu pārdošanu.

Visātrākais ceļš komercdarbības uzsākšanai Igaunijā ir nopērkot gatavu firmu.

Igaunijā reģistrētas gatavas firmas definīcija –  runa iet par sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kuras pamatkapitāls ir 2500 eiro, kurai var būt minimāli 1 dalībnieks un minimāli 1 valdes loceklis (dalībnieks un valdes loceklis var būt viena un tā pati persona).

Igaunijā reģistrēto firmu ienākumu nodoklis ir 0 (gadījumā, ja firma reinvestē peļņu).

Ar mūsu starpniecību varat nopirkt Igaunijā reģistrētu gatavu firmu 1 darbadienas laikā (pircējam ir jāierodas noformēt pirkumu Igaunijā, Tallinā).

наш магазин в интернете, сделай закас сдесь

Mūsu pakalpojumi:

–          Igaunijā reģistrētu gatavu firmu pārdošana (satur atvērtu norēķinu kontu bankā, interneta bankas un adreses pakalpojumu) – cena –

–          Igaunijā reģistrētu gatavu firmu pārdošana, kurām ir jau PVN maksātāja numurs (satur PVN maksātāja numuru, atvērtu norēķinu kontu bankā, interneta bankas un adreses pakalpojumu) – cena –

Lai nopirktu firmu, paziņojiet mums: pircēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, dzīves vietu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un atsūtiet pases vai ID kartes kopiju.

Igaunijā reģistrētu firmu ir iespējams nopirkt arī pašam neierodoties Igaunijā, ar pilnvarojuma palīdzību, pilnvarai ir jābūt notariāli apstiprinātai un apliecinātai ar „Apostille“. Ja vēlaties pirkt Igaunijas firmu ar pilnvaras palīdzību, neierodoties Igaunijā, tad paziņojiet to mums, mēs nosūtīsim jums pilnvaras paraugu.

–          Igaunijā reģistrētu firmu vadības pakalpojums, varat algot savā firmā mūsu direktoru;

–          Grozījumu izdarīšana Igaunijā reģistrētajās firmās – izmaiņas valdē, īpašnieku maiņa, adreses grozīšana, jaunu statūtu sagatavošana, sakara līdzekļu grozīšana;

–          Igaunijā reģistrētu firmu likvidēšana un nodošana jauniem īpašniekiem – ja jūsu firma ir nonākusi grūtībās un firmai ir radušies parādi, tad labākais risinājums ir atrast firmai jaunu īpašnieku un jaunu vadītāju, kurš pārņems grūtībās esošo firmu;

–          Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana Igaunijā reģistrētām firmām;

–          Licenču un atļauju pieprasīšana Igaunijā reģistrētām firmām;

–          Kontaktpersonu pakalpojums firmām, ja Igaunijā reģistrētās firmas valdes loceklis nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, tad pie firmas ir jābūt arī kontaktpersonai, kurai ir Igaunijas rezidenta statuss;

–          Meklējam investorus. Mums ir Igaunijā daudz investīciju projektu, kuriem meklējam investorus – pārstāvētās darbības jomas ir rūpniecība, būvniecība, lauksaimniecība, tirdzniecība, nekustamais īpašums un finanšu pakalpojumi. Dažādos investīciju projektos ir iespējams investēt no 1 000 000 eiro līdz 150 000 000 eiro;

–          Igaunijā esošā nekustamā īpašuma pārdošana – palīdzam atrast un nopirkt saviem klientiem piemērotu nekustamo īpašumu Igaunijā (māju, dzīvokli, nekustamo komercīpašumu, viesnīcu, moteli, SPA viesnīcu vai zemi, iespējams noformēt ar pilnvaras palīdzību bez personīgas ierašanās Igaunijā, pilnvarai ir jābūt notariāli apstiprinātai un apliecinātai ar „Apostille“.  Ja vēlaties pirkt Igaunijā atrodošos nekustamo īpašumu ar pilnvaras palīdzību, Igaunijā neierodoties, tad paziņojiet to mums, mēs nosūtīsim jums pilnvaras paraugu).

Pārdodam sekojošās valstīs reģistrētas firmas:

Latvijā reģistrēto gatavo firmu pārdošana

Lietuvā reģistrēto gatavo firmu pārdošana

Somijā reģistrēto gatavo firmu pārdošana

Zviedrijā reģistrēto gatavo firmu pārdošana

Igaunijas firmu filiāles atvēršana Norvēģijā

Neatkarīgi no valsts, kurā firma ir reģistrēta, firmu likvidēšana un nodošana jauniem īpašniekiem – ja jūsu firma ir nonākusi grūtībās un firmai ir radušies parādi, tad labākais risinājums ir atrast firmai jaunu īpašnieku un jaunu vadītāju, kurš pārņems grūtībās esošo firmu.

CONTACT

original-logos-2016-Mar-4442-11940102

Igaunijā reģistrētu gatavu firmu pārdošana (satur atvērtu norēķinu kontu bankā, interneta bankas un adreses pakalpojumu) – cena – – Igaunijā reģistrētu gatavu firmu pārdošana, kurām ir jau PVN maksātāja numurs (satur PVN maksātāja numuru, atvērtu norēķinu kontu bankā, interneta bankas un adreses pakalpojumu) – cena – Lai nopirktu firmu, paziņojiet mums: pircēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, dzīves vietu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un atsūtiet pases vai ID kartes kopiju. Igaunijā reģistrētu firmu ir iespējams nopirkt arī pašam neierodoties Igaunijā, ar pilnvarojuma palīdzību, pilnvarai ir jābūt notariāli apstiprinātai un apliecinātai ar „Apostille“. Ja vēlaties pirkt Igaunijas firmu ar pilnvaras palīdzību, neierodoties Igaunijā, tad paziņojiet to mums, mēs nosūtīsim jums pilnvaras paraugu. – Igaunijā reģistrētu firmu vadības pakalpojums, varat algot savā firmā mūsu direktoru;