Legal Baltic Inc OÜ je společnost registrovaná v Estonsku. Věnuje se poskytování služeb obchodního poradenství, služeb v oblasti managementu klientům a dále prodeji ready-made společností. Nejrychlejším způsobem, jak začít podnikat v Estonsku, je koupě ready-made společnosti.

Ready-made společností registrovanou v Estonsku se rozumí společnost s ručením omezeným, s akciovým kapitálem ve výši 2 500 eur, která má minimálně 1 akcionáře a minimálně 1 člena představenstva (akcionář a člen představenstva může být jedna a tatáž osoba).

Daň z příjmu společností registrovaných v Estonsku je nulová (za předpokladu, že společnost reinvestuje zisk). Můžeme vám pomoci koupit ready-made společnost registrovanou v Estonsku za 1 pracovní den (kupující bude muset přijet do Tallinnu v Estonsku, aby koupi zaregistroval).

Naše služby: –          Prodej ready-made společností registrovaných v Estonsku (včetně založení bankovního účtu, internetového bankovnictví a adresy).

Prodej ready-made společností registrovaných v Estonsku, které mají daňové identifikační číslo (včetně daňového identifikačního čísla, založení bankovního účtu, internetového bankovnictví a adresy).

Please visit our internet shop

Pokud máte zájem o koupi společnosti, musíte nám poskytnout tyto informace: jméno kupujícího, rodné číslo, datum narození, adresu bydliště, e-mail, telefonní číslo a dále kopii pasu nebo občanského průkazu.

Společnost registrovanou v Estonsku je možné koupit, aniž byste museli osobně jet do Estonska, a to na základě plné moci, která musí být notářsky ověřená a musí k ní být připojena apostila. Jestliže máte zájem koupit estonskou společnost na základě plné moci, aniž byste přijeli do Estonska, dejte nám vědět a my vám pošleme vzor plné moci. –

Služba vedení společností registrovaných v Estonsku – pro svoji společnost můžete zaměstnat námi zajištěného ředitele. –
Změny společností registrovaných v Estonsku – změny představenstva a vlastníků, změna adresy, vyhotovení nových stanov, změna prostředků komunikace. –
Likvidace společností registrovaných v Estonsku a jejich převod na nové vlastníky – pokud se vaše společnost dostane do potíží a má dluhy, nejlepším řešením je najít nového vlastníka a správce společnosti, který převezme společnost, jež se dostala do potíží. –
Žádosti o licence a povolení pro společnosti registrované v Estonsku.
Zajištění kontaktních osob pro společnosti v případech, kdy člen představenstva společnosti registrované v Estonsku není občanem státu, který patří do Evropského společenství, ale společnost by měla mít kontaktní osobu s bydlištěm v Estonsku. –
Hledáme investory. Máme velké množství investičních projektů v Estonsku. Hledáme investory pro tyto oblasti činnosti: průmysl, stavebnictví, zemědělství, obchod, nemovitosti a finanční služby.

original-logos-2016-Mar-4442-11940102

Prodej ready-made společností registrovaných v Estonsku (včetně založení bankovního účtu, internetového bankovnictví a adresy). Prodej ready-made společností registrovaných v Estonsku, které mají daňové identifikační číslo (včetně daňového identifikačního čísla, založení bankovního účtu, internetového bankovnictví a adresy). Pokud máte zájem o koupi společnosti, musíte nám poskytnout tyto informace: jméno kupujícího, rodné číslo, datum narození, adresu bydliště, e-mail, telefonní číslo a dále kopii pasu nebo občanského průkazu. Společnost registrovanou v Estonsku je možné koupit, aniž byste museli osobně jet do Estonska, a to na základě plné moci, která musí být notářsky ověřená a musí k ní být připojena apostila. Jestliže máte zájem koupit estonskou společnost na základě plné moci, aniž byste přijeli do Estonska, dejte nám vědět a my vám pošleme vzor plné moci. – Služba vedení společností registrovaných v Estonsku – pro svoji společnost můžete zaměstnat námi zajištěného ředitele. – Změny společností registrovaných v Estonsku – změny představenstva a vlastníků, změna adresy, vyhotovení nových stanov, změna prostředků komunikace