Legal Baltic Inc OÜ är ett i Estland registrerat bolag som erbjuder konsultationer för affärskunder, kundservice, managementservice och försäljning av färdiga bolag.

Den snabbaste möjligheten för att börja affärsverksamheter i Estland är att köpa ett färdigt bolag.

Enligt i Estland anmälda bolagets definition handlar det om ett bolag ned begränsad ansvarighet med ett grundkapital på 2500 euro och med minimalt en andelsägare och minst en styrelsemedlem (som andelsägare och styrelsemedlem kan handla en och samma person).

Bolagsskatt i ett i Estland anmält bolag är 0 (om bolaget reinvesterar sin vinst).
Genom vårt förmedlande kan du in ett enda arbetsdag erövra ett i Estland anmält färdigt bolag (för köpets rättsgiltiga utfärdande) måste köparen komma till Tallinn i Estland).
Våra tjänster: – Försäljning av i Estland anmälda färdiga bolag (innebär ett öppnat bankkonto, Internetbanken och adresstjänster) – priset – –
Försäljning av i Estland anmälda färdiga bolag, som har redan ett momsregistreringsnummer (innebär momsregistreringsnumret, ett öppnat bankkonto, Internetbanken och adresstjänster)

För att köpa en firma var så snäll och meddela oss följande kunskaper: köpares namn, personnummer, födelsedatum, boningsort, e-post-adress, telefonnummer och också en kopia av pass eller ID-kort.

Man kan köpa ett i Estland registrerat bolag också utan att behöva komma till Estland, dvs. på grund en av notarie intygad och med apostille försedd fullmakt.
Om du vill köpa ett i Estland registrerat bolag utan att behöva komma till Estland, så är så snäll och meddela oss detta och vi ska skicka dig ett mönster på en sådan fullmakt. –

Management av i Estland registrerade belopp, dvs. att du även kan anställa vår direktor för ditt bolag; –          Genomförande av ändringar i de i Estland registrerade bolagen – ändringar i styrelse, andelsägares ändringar, adressens ändring, nya stadgans utarbetande, ändringar i kommunikationsmedlens uppgifter; –

Likvidation av i Estland registrerade bolag och deras överlämnande till nya ägare.

Skulle ditt bolag råkat komma i svårigheter eller skulle firman ha skulder, så är den bästa lösningen att hitta för firman en ny ägare och en ny manager, som övertar det i svårigheter komna bolaget; –

Bokföringstjänster i de i Estland registrerade bolagen; –          Ställande av ansökan på utfärdande av licenser och tillstånd för i Estland registrerade bolag; –          Övertagande av kontaktpersoners uppgifter i ett i Estland registrerat bolag, om dess styrelsemedlem inte är medborgare av någon EU stat, därför att i sådana fall måste det i bolaget finnas en kontaktperson som är estnisk medborgare;
Vi söker också efter investerare.

Vi har i Estland flera investeringsprojekt för vilka det behövs investerare. I beträffande verksamhetsområden är representerade industri, byggnadsväsen, lantbruk, handel, fast egendom och finanstjänster.  I dessa olika investeringsprojekt kan man placera beloppen från 1.000.000 upp till 150.000.000 euro; –          Vi säljer också fast Egendom i Estland. Vi hjälper våra kunder att hitta och köpa passande fast Egendom i Estland (hus, lägenhet, fast egendom för affärssyfte, hotell, motell, spa – inrättningar eller mark).  Dessa affärer kan man sluta också utan att komma till Estland, dvs. man kan göra detta på grund en av notarie intygad och med apostille försedd fullmakt. Om du vill köpa fast egendom i Estland utan att behöva komma hit, så är så snäll och meddela oss detta och vi ska skicka dig ett mönster på en sådan fullmakt.

Vi säljer i följande länder registrerade bolag: Försäljning av i Lettland registrerade färdiga bolag. Försäljning av i Litauen registrerade färdiga bolag. Försäljning av i Finnland registrerade färdiga bolag. Försäljning av i Sverige registrerade färdiga bolag. Filialers öppnande i Norge för estniska bolag. Bolagens likvidering och överlämnande till nya ägare, oberoende av i vilket land har bolaget registrerats. . Skulle ditt bolag råkat komma i svårigheter eller skulle firman ha skulder, så är den bästa lösningen att hitta för firman en ny ägare och en ny manager, som övertar det i svårigheter komna bolaget.

ESTONIAN COMPANY ONLINE ORDERING

 

original-logos-2016-Mar-4442-11940102

Legal Baltic Inc är ett i Estland registrerat bolag som erbjuder konsultationer för affärskunder, kundservice, managementservice och försäljning av färdiga bolag. Den snabbaste möjligheten för att börja affärsverksamheter i Estland är att köpa ett färdigt bolag.Legal Baltic Inc är ett i Estland registrerat bolag som erbjuder konsultationer för affärskunder, kundservice, managementservice och försäljning av färdiga bolag. Den snabbaste möjligheten för att börja affärsverksamheter i Estland är att köpa ett färdigt bolag. Enligt i Estland anmälda bolagets definition handlar det om ett bolag ned begränsad ansvarighet med ett grundkapital på 2500 euro och med minimalt en andelsägare och minst en styrelsemedlem (som andelsägare och styrelsemedlem kan handla en och samma person). Bolagsskatt i ett i Estland anmält bolag
BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska, BOLAG ESTLAND, FÄRDIGA BOLAG PÅ DAGEN, MED BANKKONTO OCH BANKKORT, BOLAG ESTLAND, estniskt bolag, estniska bolag, starta bolag Estland, Estland BOLAGSPAKET, Estniska BOLAGSPAKET, BOLAGSPAKET Estland, BOLAGSPAKET Estniska